Để sử dụng website hiệu quả, hãy tìm hiểu về những Điều khoản sử dụng này thật kỹ càng. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng website Đà Nẵng Tôi Yêu nếu đã đọc và đồng ý với các Điều khoản dịch vụ mà không có bất cứ sự hạn chế hay bảo lưu nào.

Điều khoản dịch vụ về quyền sở hữu trí tuệ

  • Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này vì cá nhân hay tập thể không vì mục đích thương mại, chúng tôi hoan nghênh việc sử dụng tài nguyên đồng thời với việc trích dẫn nguồn gốc cũng như giữ nguyên vẹn đường dẫn liên kết (link/url) của tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sử dụng, chỉnh sửa, tái xuất bản một phần hay tất cả, truyền tải, phân phát, cấp giấy phép, bán hay tái bản bất kỳ tài nguyên nào sẽ bị nghiêm cấm nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của danangtoiyeu.com

Điều khoản dịch vụ về quyền loại trừ trách nhiệm

  • Chúng tôi không bảo đảm về sự chuẩn xác, đầy đủ hay thích hợp đối với từng mục đích của người sử dụng, song sẽ nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo điều ấy. Khi bạn sử dụng bất kỳ tài nguyên trên website, bạn phải hoàn toàn chịu những thiệt hại do việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ có tính chất tham khảo.
  • Máy chủ của website này có thể bị lây nhiễm virus hay những phần tử khác có thể gây nguy hại tới máy vi tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ sự sử dụng, sự truy cập hay ngừng sử dụng, truy cập website này.
  • Website có thể tạm thời ngừng và/hoặc chấm dứt những dịch vụ được cung ứng bất kỳ khi nào và không phải thông báo trước. danangtoiyeu.com sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ bất cứ sự chỉnh sửa hay thay thế nào hoặc ngừng sử dụng website này, trừ những điều đã thông báo trước đối với khách hàng.
  • Sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu tại website sẽ không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi lúc và ở tất cả địa điểm. Sự mô tả sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ngụ ý việc sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có hiệu lực bất kỳ lúc nào tại vị trí chỉ định của người sử dụng website.
  • Website của danangtoiyeu.com có thể liên kết với trang website của các hãng thứ ba, và việc sử dụng website liên kết chỉ nhằm cho mục đích cung cấp liên kết với các trang website liên kết hữu ích cho người sử dụng website của danangtoiyeu.com. danangtoiyeu.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm về thông tin, sản phẩm, dịch vụ của từng website liên kết bao gồm sự đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy của các nội dung trên website của các hãng thứ ba. Khi đó bạn không bắt buộc phải tuân thủ theo hay chịu sự chi phối của Điều khoản sử dụng, tuy nhiên bạn phải đọc kĩ Điều khoản sử dụng của từng website cụ thể.