Chính sách bảo mật của Đà Nẵng Tôi Yêu

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với DaNangToiYeu.com, nên chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trừ một vài trường hợp đưa ra ở trên.

Bảo vệ khách hàng là mục tiêu của sự an toàn việc bảo mật dữ liệu của bạn hết sức quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi cũng sẽ bảo mật danh tính cùng một vài thông tin nhất định của bạn theo như chúng tôi đưa ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi cam kết sẽ giữ lại thông tin chi tiết nếu có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và bạn.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của bạn trong thời gian luật pháp qui định hoặc theo yêu cầu cụ thể thông tin sẽ được cung cấp.

Bạn có thể truy nhập vào trang web mà không cần phải khai báo bất kì thông tin cá nhân nào. Khi vào viếng thăm website danangtoiyeu, bạn sẽ hoàn toàn ở trong tình trạng vô danh trừ khi bạn có tài khoản trên website đã đăng nhập thành công thông qua email cùng mật khẩu của bạn. Nếu bạn có nhận xét hay ý kiến phản hồi, xin vui lòng liên hệ bằng địa chỉ email. Chúng tôi rất vui lòng tiếp nhận những phản hồi của bạn.

Quy định bảo mật của DaNangToiYeu.com luôn tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Thu thập thông tin và dữ liệu 

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân bao gồm tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại di động, v.v. .. khi bạn truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin sẽ chỉ được sử dụng nhằm thoả mãn yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng thông tin theo một cách khác, chẳng hạn bổ sung bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.
Thông tin được thu thập có thể là tên, chức vụ, tên công ty hay tổ chức, e-mail, địa chỉ và ngày tháng sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin khác về cuộc viếng thăm của bạn, ví dụ như kiểu trình duyệt bạn sử dụng; địa điểm và thời gian bạn truy cập vào trang web và số lần bạn truy cập khi sử dụng trang web và địa chỉ trang web mà tại đó bạn liên kết thẳng với trang web của chúng tôi. Thông tin có thể được sử dụng nhằm hỗ trợ cải tiến và phát triển trang web.

Cookie và công nghệ theo dõi

Trang web có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi phụ thuộc vào các dịch vụ được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi đặc biệt có ích đối với việc thu thập thông tin về kiểu trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi tần suất bạn truy cập sử dụng trang web, theo dõi xem bạn truy cập sử dụng trang web thế nào. Cookie cũng có thể được tuỳ chỉnh trang web cho bạn.
Không thể thu thập được thông tin cá nhân bằng cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy vậy, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân đăng nhập, cookie có thể kết nối với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba.